Breukvlakken, 100 Jaar Freud in Nederland

Interdisciplinair, maatschappelijk urgent, vernieuwend

De Stichting Breukvlakken stelt zich ten doel het freudiaanse gedachtegoed levend te houden. Ze doet dat vanuit het perspectief van de vraagstukken die zich bewegen op het snijvlak van de psychoanalyse, psychotherapie en maatschappij. Zie voor onze doelstelling en onze geplande activiteiten ons beleidsplan. Voor een engelstalige uiteenzetting van onze doelstelling zie ons mission statement

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Onze activiteiten worden ondersteund door Stichting Psychoanalytische Fondsen

Oprichters

Opgericht 19 februari 2016 te Amsterdam

Regina van Gelderen, psychoanalytica

Huub Kuijpers, filosoof, intercultureel consultant

Rolien van Mechelen, psychoanalytica

Comité van Aanbeveling

Stefana Bolognini, psychoanalyticus, president of the International Psychoanalytic Association

Adriaan van Dis, auteur

Anna Enquist/Christa Widlund, auteur, psychoanalytica

Serge Frisch, psychoanalyticus, past president of the European Psychoanalytic Federation

Marc Hebbrecht, psychoanalyticus, hoofdredacteur Tijdschrift voor Psychoanalyse

Geert Mak, auteur

Antoine Mooij, psychoanalyticus, emeritus hoogleraar forensische psychiatrie

Abram de Swaan, emeritus universiteitshoogleraar sociale wetenschap

Willem van Tilburg, psychoanalyticus, emeritus hoogleraar klinische psychiatrie

Bestuur

Voorzitter Jan Swinkels, emeritus hoogleraar psychiatrie

Vice-voorzitter Judith Belinfante, cultureel manager

Secretaris Rolien van Mechelen, psychoanalytica

Penningmeester Don Linszen, emeritus hoogleraar psychiatrie

Lid Hans van Gerven, programma-adviseur

Lid Martine Groen, psychoanalytisch psychotherapeut

Lid Huub Kuijpers, filosoof, intercultureel consultant

Lid Johan Schokker, psycholoog

Lid Martin Willems, psychoanalyticus, psychiater

Breukvlakken, Freud in Nederland

Interdisciplinair, maatschappelijk urgent, vernieuwend