Laden Evenementen

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert op zaterdag 15 september 2018 een symposium rond het thema “Grenzen en Grenzeloosheid”, psychoanalyse in een nieuwe tijd. Op dit symposium worden belangrijke ontwikkelingen van deze tijd besproken vanuit een psychoanalytische visie, zowel in theoretische zin maar vooral ook vanuit de klinische praktijk.  Een zestal sprekers zal dit thema vanuit een eigen psychoanalytisch perspectief benaderen, waarbij uiteraard ook ruimte is voor discussie.

Psychoanalyse in een nieuwe tijd

De psychoanalytische behandelsetting biedt een veilige en vertrouwde omgeving die het mogelijk maakt om in hectische tijden waarin veel niet meer is wat het lijkt, tot bezinning en zelfreflectie te komen. In een ontdekkingsreis naar het eigen onbewuste innerlijke leven proberen we belemmeringen die ons in de weg staan op te lossen en talenten meer ruimte te geven. Hier is moed en doorzettingsvermogen voor nodig en van twee kanten toewijding aan de therapeutische relatie.

Tegelijkertijd leven we in een wereld die razendsnel verandert en waarin de mogelijkheden eindeloos lijken. Grenzen vervagen en verschillen lijken kleiner te worden. De beslotenheid van de spreekkamer lijkt haaks te staan op alles delen. Kunnen we nog alleen met ons zelf zijn? Bestaan we nog wel als we niet gezien en geliked worden?

In de lezingen komt aan bod hoe de psychoanalytische theorie en praktijk zich tot deze nieuwe tijd kan verhouden en wordt het thema vanuit verschillende perspectieven belicht.

Het symposium is bestemd voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten en zij die hiervoor in opleiding zijn. Ook studenten die geïnteresseerd zijn in de psychoanalytische theorie en praktijk zijn van harte welkom.

Meer informatie: www.symposiumpsychoanalyse.nl

Deel dit bericht, kies je platform!