Laden Evenementen

De Stichting Breukvlakken organiseert in nauwe samenwerking met Stichting Perdu, vier  avonden rond het thema ‘woede’. Wat is de bron van de toenemende ‘woede’ die we om ons heen zien, hoe wordt die ‘woede’ gereguleerd en gekanaliseerd. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die ‘woede’ op een creatieve manier leren beheersen. 

Met deskundigen, de psychoanalyse en de poëzie gaan we de ‘woede’ te lijf. Vier avonden over woedende vrouwen, boze boeren, kwade geesten, woeste mannen en gewetenloze ambtenaren. 

Elke avond opent met een speciaal voor de gelegenheid geschreven gedicht waarna een tweetal deskundigen het thema van de avond verder zullen toelichten. Aan het eind van de avond is er ruimte voor een gesprek tussen dichter en sprekers en vragen uit het publiek. 

De vier donderdagavonden vinden plaats in Perdu en zullen tegelijkertijd via een livestream te volgen zijn. Het programma duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

De Stichting Breukvlakken stelt zich ten doel het Freudiaanse gedachtegoed levend te houden. De noties van conflicterende gevoelens, bewust en onbewust, de seksuele en agressieve driften, de wensen en de verlangens, zijn onmisbaar voor een zinnige duiding van maatschappelijke conflicten en onbehagen. De psychoanalyse biedt een begrippenapparaat en een zienswijze op de mens, die aan wetenschappelijke relevantie niets heeft ingeboet. 

Stichting Perdu  staat voor het stimuleren en onder de aandacht brengen van bijzondere literatuur, en het onderzoeken van de relaties tussen die literatuur, andere disciplines, en culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. (www.perdu.nl)

 

EEN SERIE VAN VIER PROGRAMMA’S

Download de flyer met het overzicht van de volledige reeks over Woede.

 

4 – Donderdag 2 februari 2023 

‘Vreedzaam vechten’ of kwaadaardige rancune?

 

Waar:

Literair Theater Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam

logo-perdu

 

Hoe laat:

De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen 22.00 uur, de bar is open tot 23.00 uur 

Alle avonden zijn per livestream te volgen waarbij u betaalt voor een link.

De link ontvangt u twee uur voor aanvang van het programma.

 

Kaartverkoop voor aanwezigheid of livestream:

Stichting Perdu

 

Prijzen: 

Normaal € 12,50  per avond  Passepartout voor 4 avonden €45,00

Studenten, Stadspas en 65+ € 10,00 per avond   Passepartout voor 4 avonden €37,50

Livestream € 8,00 per avond     Passepartout voor 4 avonden €30,00

 

PROGRAMMA DONDERDAG 2 FEBRUARI 2023

Moderator: Ralph Levie

Sprekers:

Alara Adilow | dichter

Hans Achterhuis  | filosoof

‘Vreedzaam vechten’: Macht en Geweld

De filosoof Hans Achterhuis heeft zich gedurende lange tijd bezig gehouden met het begrijpen en verklaren van het geweld dat sinds eeuwen onlosmakelijk verbonden lijkt met het samenleven van mensen. ‘Woede’ speelt daarbij zonder twijfel een grote rol. Achterhuis bouwt in zijn werk voort op een aantal voor hem bepalende denkers als Albert Camus, Ivan Illich, Michel Foucault, Hannah Arendt en René Girard. Botsingen van tegengestelde meningen en belangen zijn een groot goed in een open samenleving. De vraag is alleen: hoe gaan we hiermee om en welke middelen zetten we in? Of anders gezegd: hoe gaan we krachtig het conflict aan en zorgen we er tegelijkertijd voor dat het niet uit de hand loopt? Daarvoor muntte hij samen met Nico Koning de term ‘vreedzaam vechten’.

Hans Achterhuis is een Nederlandse filosoof, gespecialiseerd in sociale en politieke filosofie. Als publiek intellectueel mengt Achterhuis zich regelmatig in maatschappelijke discussies. Hij schreef over thema’s als welzijnswerk, schaarste en geweld. Achterhuis is emeritus hoogleraar filosofie aan de Universiteit Twente. In september 2022 verschijnt zijn nieuwe boek ‘Ik wil begrijpen. De onbekende Hannah Arendt’ waaruit hij zeker zal putten deze avond. 

 

Wouter Gomperts | klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus

Opgekropte helse woede. Over de affectieve onderbouwing van rechts-extremisme

Grootschalige emancipatiebewegingen en immigratiegolven zijn terugkerende fenomenen in westerse samenlevingen en hebben de mogelijkheden voor zelfbeschikking en zelfontplooiing voor heel veel mensen vergroot. Dat brengt onvermijdelijk rancune teweeg. Een machteloze, opgekropte woede, nijd, wraakzucht bij veel mensen die (zoals Menno ter Braak betoogde) niet krijgen waar zij met de democratische gelijkheidsidealen en rechtvaardigheidsbeginselen recht op menen te hebben, of (in de lijn van Norbert Elias) onder degenen die al lang bestaande machtsvoordelen en de bijbehorende gedragsmogelijkheden en identiteit verliezen. Wouter Gomperts gebruikt de psychoanalytische conceptualisering van perversie om een politieke stijl te beschrijven van extreem-rechtse politieke leiders en bewegingen waarin de rancune in al zijn helse kwaadaardigheid wordt aangejaagd, verheerlijkt en uitgeleefd. Die perverse politieke stijl creëert of versterkt een diepe splijting in werkelijkheidsopvattingen en in de samenleving.

Dr. Wouter Gomperts (1951) werkte jarenlang bij de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Psychoanalytisch Instituut. Nu werkzaam als psychoanalyticus, leertherapeut en supervisor in eigen praktijk. In het programma ‘Angst in bange dagen’ in 2021 verzorgde hij een bijdrage onder de titel ‘De verheerlijking van rancune’. Dit verhaal werd recent gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychoanalyse, jaargang 28 (2022), nummer 3.

 

EEN SERIE VAN VIER PROGRAMMA’S

Download de flyer met het overzicht van de volledige reeks over Woede.

 

Deel dit bericht, kies je platform!