portret Don Linszen

In memoriam Don Linszen

Een grote statige man. Vandaag zag ik hem nog even fietsen voor ik me realiseerde dat dat niet kan: ‘oh nee, hij is overleden’. Heel onverwacht, hij werd 76 jaar.

Don was sinds de oprichting penningmeester en bestuurslid van Breukvlakken en had samen met Jan Swinkels de portefeuille Wetenschap onder zijn hoede. Nadat hij zijn opleiding bij de NVPA had afgerond kreeg zijn wetenschappelijke carrière voorrang. Met zijn promovendi richtte hij zich op het onderzoeken van vroege psychoses op emoties en bewustzijn en toonde aan dat softdrugs een psychose kunnen uitlokken.

Hij was wetenschapper maar bleef ook clinicus en geïnteresseerd in de psychoanalyse. Tot aan zijn overlijden op 13 juni 2021 werkte hij nog drie dagen per week in de patiëntenzorg, eerst in de verslavingszorg en later bij Ingeest.

Nadat hij met emeritaat ging verlegde hij zijn focus naar de biologische en psychologische grondvesten van het bewustzijn. Hij bracht Breukvlakken in contact met Mark Solms. Ze hadden dezelfde interesses en spraken dezelfde taal waarbij de psychoanalyse niet in strijd is met de neurobiologie. De KNAW was gaarne bereid om in 2019 het Trippenhuis open te stellen voor het symposium Bewustzijn en Emotie, Neurowetenschap en Psychoanalyse. Don dacht vooruit en internationaal. Hij zette zich in voor het uitreiken van de Freud Penning en pleitte succesvol voor het instellen van de International Freud Medal, die vanaf 2022 uitgereikt zal worden.

Het bestuur van Breukvlakken vergadert de eerste dinsdag van de maand tussen 18:00 en 20:00 uur. Tot Corona onder het genot van een maaltijdsoep, tussen ieders drukke bezigheden door een moment van rust. Hij genoot van onze bijeenkomsten waar hij erudiet en creatief, constructief en verbindend aanwezig was. Tijdens de laatste bijeenkomst zei hij plotseling dat de bankanalyse voor hem, zoals voor velen een levensveranderende ervaring is geweest. Dat wij ons dat goed realiseren! En zo is het maar net.

Ik zal hem missen. Wij zullen hem missen. Het is nog niet te bevatten dat hij er niet meer is.

Namens Jan Swinkels, voorzitter en de andere bestuursleden van Breukvlakken wensen wij Angelina, Mascha en David veel sterkte.

Rolien van Mechelen-de Goede
Secretaris Stichting Breukvlakken